ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ www.clarenanaturalis.pl

Drogi Użytkowniku,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą serwisu www.clarenanaturalis.pl oraz poszczególnych jego funkcjonalności. 

KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Clarena Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wilczycach, ul. Clareny 2, 51-361 Wilczyce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000302611, NIP 8961390845, nr REGON 02010434000000.. Jesteśmy przedsiębiorstwem wchodzącym w skład Grupy Clarena..

W ramach naszej organizacji powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czyli osobę, z którą możesz się kontaktować w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod mailem: iod@clarena.pl

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas korzystania z serwisu, wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy oraz zapisując się na newsletter. 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości przesyłania do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy. 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  1. dla zapewnienia funkcjonalności serwisu zbieramy informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*), 
  2. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), 
  3. historia Twojej komunikacji z nami, 

* Czym są pliki cookies

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych:

  1. dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
  2. jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

  1. udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
  2. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem serwisu. 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, których wymagasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym podwykonawcom, w tym:

  1. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
  2. firmom wspomagającym nas w obszarze IT, 
  3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach Grupy Clarena. 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: 

(a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

(b) Prawo do poprawiania danych; 

(c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

(d) Prawo do żądania usunięcia danych; 

(e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail iod@clarena.pl lub listownie na adres ul. Clareny 2, 51-361 Wilczyce.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright by Clarena © 2019. All rights reserved.